GDPR

Jak zpracováváme osobní údaje

Vážení klienti HHnetu,

velmi si vážíme naší spolupráce a věříme, že nám i nadále zachováte Vaši přízeň. Co se týká Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“) Vám sdělujeme následující.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ochrana dle GDPR týká fyzických osob a zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl zpracovatelské operace s osobními údaji fyzických osob, nedomníváme se, že bychom vůči Vám vystupovali jako zpracovatel osobních údajů.

Tímto Vám sdělujeme, že zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli při uzavření Smlouvy o poskytování služeb el. Komunikací, tj. disponujeme

- jménem, příjmením
- jménem, příjmením, telefonickým kontaktem a emailovou adresou, jedná se tedy pouze o kontaktní údaje, nedisponujeme rodným číslem, ani č.op, aby šlo takovou osobu jednoznačně identifikovat

Co se týká statutárních zástupců, tato informace je veřejně dostupná.
Pro naše účely nám postačí pouze telefonické číslo a obecný email, není tedy potřeba vést v našem systému kontakty na žádnou konkrétní osobou.
V případě, že budete mít zájem Vaše kontaktní údaje zobecnit, prosím, informujte nás a poskytněte nám Vaše nepersonifikované kontaktní údaje.
Zároveň Vám potvrzujeme, že nejsme poskytovatelem informačního systému či aplikace.